Νέες Προθεσμίες

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (MIS 3050505)

Άρθρα 7 και 8 της Πρόσκλησης.

 

Με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ:

  1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 06/09/2019.

Ειδικότερα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή, 06/09/2019 και ώρα 24:00.

Η προθεσμία υποβολής των εντύπων αιτήσεων στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49,  Θεσσαλονίκη) λήγει την Παρασκευή, 06/09/2019 και ώρα 14:00

 

  1. Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Παρασκευή, 13/09/2019, και ώρα 14:00.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας μέχρι τις 13/09/2019

 

  1. Η Παρασκευή, 06/09/2019, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ισχύει για όλες τις σχετικές αναφορές του άρθρου 7 της Πρόσκλησης.

 

  1. Όλα τα υπόλοιπα άρθρα ισχύουν ως έχουν.
TOP